Arbeidsovereenkomst was al geëindigd voor ontbinding

6 augustus 2008

Zowel de werknemer als de werkgever kan de kantonrechter verzoeken om de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst te ontbinden. Voorwaarde voor de ontbinding is het bestaan van een gewichtige reden. Dat kan zijn een oorzaak die aanleiding had kunnen zijn voor ontslag op staande voet of een verandering in de omstandigheden. Tegen de beschikking van de kantonrechter op een dergelijk verzoek kan geen hoger beroep of beroep in cassatie worden ingesteld. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad bestaat er een uitzondering op dit appelverbod wanneer de kantonrechter buiten het toepassingsgebied van het betreffende wetsartikel, waarin de ontbinding is geregeld, is getreden. Het hoger beroep is ontvankelijk wanneer daarin naar deze uitzonderingsgrond wordt verwezen. Een werkgever beriep zich op deze uitzonderingsgrond in een procedure tegen een ontbindingsbeschikking van de kantonrechter. Volgens de werkgever was de arbeidsovereenkomst op een eerder moment rechtsgeldig geƫindigd door ontslag op staande voet wegens de weigering van de werknemer om het werk te hervatten na een hersteldverklaring. De kantonrechter had het verzoek tot ontbinding van de werknemer af moeten wijzen. In plaats daarvan ontbond de kantonrechter de niet meer bestaande arbeidsovereenkomst. Tussen partijen was een conflict ontstaan over de uitwerking van een akkoord tussen de werkgever en de vakbonden over het alsnog en met terugwerkende kracht aanpassen van de arbeidsvoorwaarden over een periode van vijf jaar. Onderdeel van het akkoord was de mogelijkheid voor de individuele werknemer om aanvullende afspraken te maken. De werknemer was als lid van de ondernemingsraad betrokken bij de totstandkoming van het akkoord, maar was niet tevreden met het gedane voorstel voor verdere compensatie. Het Hof vond dat geen reden om het werk niet te hervatten. Het Hof was van oordeel dat het gegeven ontslag op staande voet rechtsgeldig was. Het Hof vernietigde daarom de beschikking en wees het verzoek van de werknemer tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een vergoeding af. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.