Apart vermelde BTW moet worden afgedragen

14 mei 2007

Omzetbelasting is verschuldigd over de levering van diensten of goederen door een ondernemer. Voor iedere prestatie wordt een factuur uitgereikt, die moet voldoen aan voorwaarden, zoals de vermelding van een debiteur, een inschrijvingsnummer uit het handelsregister van de kamer van koophandel of een BTW nummer en separate vermelding van de in rekening gebrachte BTW. Omzetbelasting als er een factuur is opgemaakt waarop BTW staat vermeld, ongeacht of die BTW op grond van de prestatie verschuldigd is. In het kader van een doorstart na een faillissement werden onder eigendomsvoorbehoud aan de failliet geleverde goederen overgedragen aan de doorstarter. De leveranciers hadden een kredietverzekering afgesloten. Op grond van de verzekeringsovereenkomst had de verzekeringsmaatschappij de vordering overgenomen van de leveranciers. In een brief aan de doorstarter werd een bedrag vermeld, dat door de doorstarter aan de kredietverzekeringsmaatschappij moest worden betaald voor de overname van de goederen. Tevens werd een bedrag aan BTW over die vergoeding vermeld. Volgens Hof Amsterdam was die brief een factuur, ook al voldeed hij niet aan alle voorwaarden, die aan een factuur gesteld worden. Daarom was de kredietverzekerbepaald de vermelde omzetbelasting verschuldigd. Of de kredietverzekeringsmaatschappij een prestatie had verricht deed niet ter zake. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.