AOW-uitkering gaat in op verjaardag

28 juli 2011

Sinds de invoering van de Algemene Ouderdomswet (AOW) geldt dat het recht op AOW ontstaat bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar en dat de uitkering ingaat op de eerste dag van de maand waarin iemand 65 jaar wordt.

Met ingang van 1 januari 2012 verandert dit en gaat het pensioen in op de dag waarop iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Deze wijziging is opgenomen in een wetsvoorstel dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De voorgestelde wijziging van de ingangsdatum van de AOW-uitkering heeft tot gevolg dat andere wetgeving moet worden aangepast. De beƫindiging van het recht op een uitkering van de werknemersverzekeringen, de Algemene nabestaandenwet (Anw) en van sociale voorzieningen sluit aan op de ingangsdatum van de AOW-uitkering. Daarom wordt in dit wetsvoorstel de verwijzing in die wetgeving naar de AOW-ingangsdatum aangepast. De systematiek van premieheffing wordt niet aangepast.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.