Antwoorden op kamervragen over vrijvervoerbewijzen

14 mei 2007

Bij de invoering van de wet op de inkomstenbelasting 2001 is ook de wet op de loonbelasting op een aantal punten aangepast. Een van die aanpassingen betreft de waarde, die moet worden toegekend aan door de werkgever verstrekte openbaarvervoerkaarten. De in het verleden geldende bescheiden waardering (€ 54 voor openbaar vervoer per tweede klasse, € 82 voor vervoer per eerste klasse), die gold wanneer aan grote groepen personeel een dergelijke kaart werd verstrekt, geldt nu alleen nog maar wanneer de kaart mede bedoeld is voor zakelijk gebruik of woon-werkverkeer. In andere gevallen geldt de waarde in het economische verkeer. Gevolg is, dat voor grote groepen (ex)-werknemers van met name openbaar vervoerbedrijven de openbaar vervoer kaart beduidend duurder wordt. Voor 2001 en 2002 geldt bij wijze van overgangsmaatregel nog de oude waarderingsregel. De staatssecretaris van Financien verwacht dat de openbaarvervoerbedrijven nadelige inkomensgevolgen beperken door te komen met andere (goedkopere) OV-kaarten dan algemeen geldende. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.