Antwoorden op kamervragen hybride leningen

14 mei 2007

Rente, die een vennootschap betaalt op een als eigen vermogen aangemerkte geldlening, valt onder toepassing van de wet op de dividendbelasting. De rente wordt aangemerkt als opbrengst van aandelen. Daarmee moet op betaling van dergelijke rente dividendbelasting worden ingehouden. Voor dividendbetalingen van dochtermaatschappijen aan hun moedermaatschappij geldt echter, dat geen dividendbelasting hoeft te worden ingehouden. Dat is, omdat het ontvangen dividend in die gevallen niet tot de winst van de moedermaatschappij wordt gerekend. Aan de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris van Financiƫn toegezegd de wet op de dividendbelasting zodanig aan te passen, dat op de hier bedoelde rente geen dividendbelasting hoeft worden ingehouden in deelnemingsverhoudingen. Aan die toezegging heeft hij invulling gegeven door, vooruitlopend op een in te dienen wetsvoorstel van die strekking, goed te keuren, dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2002 op dergelijke rentebetalingen door dochtermaatschappijen aan hun moeders geen dividendbelasting hoeft te worden ingehouden. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.