Anonimisering gedingstukken

17 april 2009

Bij het uitvoeren van een boekenonderzoek bij een bedrijf voerde de controlerende ambtenaar gesprekken met een aantal in het bedrijf werkzame personen. De gespreksverslagen bevatten gegevens over de opstelling van werkroosters, het uitvaardigen van huisregels en over prijsafspraken die met klanten werden gemaakt. Naar aanleiding van de controle legde de inspecteur een naheffingsaanslag omzetbelasting op. Er volgde een procedure waarin de hoogte van de omzet punt van discussie was, met name of de totale ontvangsten aan het bedrijf toekwamen of slechts een deel daarvan. In de procedure voor Hof Den Bosch werden geanonimiseerde gespreksverslagen als bewijsmiddel gebruikt door de belastingdienst. Het Hof accepteerde deze verklaringen, hoewel het bedrijf zich tegen het gebruik van de anonieme verklaringen verzette. De Hoge Raad stelde vast dat de gespreksverslagen in hun originele vorm tot de op de zaak betrekking hebbende stukken behoorden. De inspecteur was dus wettelijk verplicht de gespreksverslagen bij zijn verweerschrift te voegen, maar hij deed dit niet. Het Hof had vervolgens moeten onderzoeken of er gewichtige redenen waren om de gedingstukken niet te verstrekken. Ook had het Hof bij zijn beoordeling van de bewijskracht van de in de gespreksverslagen opgenomen verklaringen rekening moeten houden met de onmogelijkheid om de juistheid van die verklaringen te verifiëren. Door dat niet te doen heeft het Hof zijn uitspraak onvoldoende gemotiveerd. De Hoge Raad heeft de uitspraak daarom vernietigd en de zaak naar Hof Arnhem verwezen.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.