Anbistatus voor vrijmetselarij

4 februari 2010

De giftenaftrek in de inkomstenbelasting is alleen van toepassing op giften aan instellingen die door de belastingdienst zijn aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (anbi). De Uitvoeringsregeling Inkomstenbelasting 2001 bevat de voorwaarden waaraan instellingen moeten voldoen. De instellingen kunnen onder meer levensbeschouwelijk zijn. Een vereniging die actief was in de vrijmetselarij wilde als anbi aangemerkt worden. Vrijmetselarij is een levensbeschouwing. Van belang was of de vereniging zowel statutair als feitelijk het algemeen belang diende. Van levensbeschouwelijke activiteiten wordt van oudsher aangenomen dat zij zich volledig richten op het algemeen belang. In dit geval was niet in geschil dat de werkzaamheden van de vereniging vrijwel geheel bestonden uit levensbeschouwelijke activiteiten. Daarmee voldeed de vereniging aan de voorwaarden om als anbi te worden aangemerkt.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.