ANBI-status voordat feitelijke handelingen worden verricht

1 december 2011

Iemand benoemde een door hem opgerichte stichting tot enig erfgenaam. Aan zijn echtgenote legateerde hij het vruchtgebruik van zijn vermogen. Bij de verdeling van de nalatenschap werd de echtgenote voor een bedrag van € 5,3 miljoen overbedeeld. Voor dat bedrag kreeg zij een renteloze schuld aan de stichting, die opeisbaar was zolang het vruchtgebruik duurde.

 

De vraag in een procedure voor Hof Den Haag was of de stichting een algemeen nut beogende instelling was ten tijde van de erfrechtelijke verkrijging. Het belang daarvan lag in het tarief voor de erfbelasting. Het hof beantwoordde die vraag ontkennend omdat de stichting pas na het overlijden van de weduwe de beschikking zal krijgen over vermogen, terwijl de vordering die de stichting op haar had niet was zeker gesteld. De stichting voldeed qua statutaire doelstelling aan de voorwaarden om als ANBI te worden gerangschikt. Op het moment van de erfrechtelijke verkrijging had de stichting nog geen feitelijke handelingen kunnen verrichten. Volgens de Hoge Raad moet in een dergelijk geval worden beoordeeld of de verwachting op het moment van de erfrechtelijke verkrijging gerechtvaardigd is dat de stichting overeenkomstig de statutaire doelstellingen zal handelen. De meer algemene maatstaf van Hof Den Haag geeft volgens de Hoge Raad blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.