Anbi-rangschikking ingetrokken

1 juni 2011

Om haar vermogen na haar overlijden niet aan de staat te laten vervallen, richtte iemand een stichting op die zij in haar testament tot erfgenaam benoemde. De stichting had als doel de ondersteuning van goede doelen door het doen van schenkingen en was aanvankelijk als algemeen nut beogende instelling (anbi) geregistreerd. In de jaren 2001, 2002 en 2006 deed de stichting in het geheel geen giften, terwijl zij in de jaren 2003 tot en met 2005 jaarlijks bescheiden bedragen schonk. De belastingadviseur van de erflaatster was tevens executeur testamentair en was na het overlijden van de erflaatster bij de stichting in loondienst getreden. Het vermogen van de stichting werd gebruikt voor een lening aan de belastingadviseur en voor de aanschaf van een auto en een laptop die de stichting aan de belastingadviseur ter beschikking stelde. Daarnaast werd een groot bedrag uitgeleend aan een rechtspersoon waarvan de belastingadviseur enig aandeelhouder was. De door de stichting ontplooide activiteiten dienden het algemene nut niet. Dat was voor de inspecteur aanleiding om de registratie als anbi door te halen.

Hof Arnhem deelde de opvatting dat de stichting niet was aan te merken als anbi. De activiteiten van de stichting waren meer gericht op de persoonlijke behoeftebevrediging van de belastingadviseur dan op het algemene nut en waren niet bedoeld om het vermogen van de stichting te vermeerderen. Het hof was van oordeel dat het de inspecteur in dit geval vrij stond om de rangschikking als anbi in te trekken omdat de stichting niet voldeed aan de voorwaarde dat zij steeds zou handelen in overeenstemming met haar statuten.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.