Amsterdamse verordening toeristenbelasting is verbindend

14 mei 2007

De verordening toeristenbelasting van de gemeente Amsterdam is niet onverbindend. In een procedure heeft het gerechtshof te Amsterdam dit uitgemaakt. Een hotelhouder stelde zich op het standpunt, dat de verordening strijdig was met de gemeentewet, omdat de heffing is gebaseerd op de overnachtingsprijs. Volgens de hotelhouder was het daarmee een belasting naar winst of inkomen. Een dergelijke belastingheffing is voorbehouden aan het rijk. Toeristenbelasting wordt in de gemeente Amsterdam ondermeer geheven van hotels. Het tarief bedraagt 5% van de in rekening gebrachte overnachtingsprijs. Volgens het hof kan niet gezegd worden, dat door de belasting te relateren aan de overnachtingsprijs, sprake is van een belasting naar inkomen of winst. De overnachtingsprijs maakt weliswaar deel uit van de omzet, maar er zijn meerdere factoren die uiteindelijk de winst c.q. het inkomen bepalen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.