Amsterdamse vermakelijkheidsretributie is verbindend

14 mei 2007

Op grond van de gemeentewet kunnen gemeenten een zogenaamde vermakelijkheidsretributie heffen. Met een dergelijke retributie worden de kosten van door de gemeente in stand gehouden voorzieningen, die door vermakelijkheden worden gebruikt, doorberekend aan die vermakelijkheden. In geschil voor de Hoge Raad is de Amsterdamse vermakelijkheidsretributie, die wordt geheven van onder meer rondvaartboten ter dekking van de onderhoudskosten aan grachten, bruggen en kades. Hof Amsterdam was van oordeel, dat de kosten, die de gemeente had, hoger waren door het vele gebruik dat rondvaartboten maken van de grachten. Dat is een feitelijk oordeel. De Hoge Raad bevestigt het oordeel van het Hof, dat aan de voorwaarden voor een vermakelijkheidsretributie is voldaan. Volgens de Hoge Raad hoeft de gemeente niet aan te geven in hoeverre zij kosten maakt aan voorzieningen door het gebruik, dat een vermakelijkheid van die voorzieningen maakt. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.