Ambtshalve aanslag niet redelijk vastgesteld

2 juli 2008

Wanneer iemand ondanks zijn verplichting daartoe geen aangifte doet kan de inspecteur de aanslag ambtshalve vaststellen. Het niet doen van aangifte heeft tot gevolg dat de bewijslast dat de opgelegde aanslag niet juist is bij de belastingplichtige ligt. De belastingplichtige kan niet volstaan met het aannemelijk maken van de onjuistheid van de aanslag, maar hij moet dat overtuigend bewijzen. De inspecteur dient de ambtshalve vastgestelde aanslag te baseren op een redelijke schatting van het inkomen of de winst. Aan dat voorschrift hield een inspecteur zich niet die bij het opleggen van een aanslag vennootschapsbelasting over 2004 rekening hield met de vrijval van een in 2001 gevormde herinvesteringsreserve. Bij de behandeling van de aangifte over 2001 had de inspecteur de vorming van deze herinvesteringsreserve niet toegelaten en het bedrag daarvan bij de winst geteld. In de procedure over het jaar 2001 besliste de rechtbank Haarlem dat geen herinvesteringsreserve kon worden gevormd. Ondanks het tegen deze uitspraak van de rechtbank lopende hoger beroep was het niet toegestaan om dit bedrag nogmaals in de winst te betrekken. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.