Ambtenaar in een lidstaat en werknemer in andere lidstaat

14 november 2008

De EG-verordening 1408/71 heeft betrekking op de sociale verzekeringen en regelt ondermeer de samenloop van wetgevingen bij gelijktijdig werken in meerdere lidstaten of bij wonen en werken in verschillende lidstaten. Op 25 oktober 1998 is aan deze verordening een bepaling toegevoegd. Daarin is opgenomen dat personen die in een lidstaat ambtenaar zijn en in een bijzonder stelsel voor ambtenaren verzekerd zijn, en gelijktijdig werknemer en/of zelfstandige zijn op het grondgebied van een of meer andere lidstaten, onder de wetgeving vallen van de lidstaat waar zij verzekerd zijn in een bijzonder stelsel voor ambtenaren. Hof Den Bosch verzuimde in een procedure te onderzoeken of iemand op grond van deze bijzondere regeling recht had op vermindering van premie volksverzekeringen geheven over de periode na 24 oktober 1998. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het Hof vernietigd en de zaak verwezen naar Hof Arnhem voor verder onderzoek. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.