Alternatieve peildatum voor tegemoetkoming buitenlandse bronbelasting bij beleggingsinstelling

14 mei 2007

Voor fiscale belegginginstellingen geldt een bijzonder regime in de vennootschapsbelasting, dat is geregeld in het besluit beleggingsinstellingen. Onderdeel van die regeling is de wijze, waarop ingehouden buitenlandse bronbelasting kan worden verrekend en de wijze, waarop die te verrekenen belasting moet worden vastgesteld. Die regeling houdt in, dat het te verrekenen bedrag gelijk is aan het bedrag, dat de in Nederland wonende aandeelhouders bij directe belegging zelf hadden kunnen verrekenen. Bepalend is het aandeelhouderschap op het tijdstip van winstuitdeling door de beleggingsinstelling over het vorige jaar (de zogenaamde peildatum). De regeling blijkt niet voor alle gevallen tot het gewenste resultaat te leiden, omdat niet altijd een uitkering wordt gedaan. Voor die gevallen mag als peildatum worden aangehouden het einde van het jaar waarop de verrekening betrekking heeft. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.