Alternatieve medische beroepen

9 juli 2009

In de omzetbelasting geldt een vrijstelling voor de gezondheidskundige verzorging van de mens. Deze medische vrijstelling is beperkt tot beroepen waaraan regels worden gesteld in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Het ministerie van Financiƫn onderzoekt in hoeverre de vrijstelling ook geldt voor complementaire en alternatieve medische zorg. Voor anderen dan in de Wet BIG genoemden die diensten op het gebied van de gezondheidskundige verzorging van de mens verlenen, moet op grond van het arrest Solleveld van het Hof van Justitie EG een vergelijking worden gemaakt met vergelijkbare diensten door wel in de Wet BIG genoemden. Als sprake is van soortgelijke gezondheidskundige verzorging dan is de vrijstelling ook op de andere beroepsbeoefenaren van toepassing. De beroepskwalificaties van de betrokken zorgverlener moeten daarvoor identiek zijn of de verleende zorg moet van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau zijn. Als alle gezondheidskundige diensten van artsen die alternatieve en complementaire zorg aanbieden worden vrijgesteld, zou dat ook moeten gelden voor de diensten van de overige alternatieve beroepsbeoefenaren met gelijkwaardige beroepskwalificaties. Dat heeft grote budgettaire consequenties. Daarom onderzoekt het ministerie de mogelijkheid van aanscherping van de voorwaarden waarbinnen de vrijstelling geldt. De eerder aangekondigde aanpassing van de medische vrijstelling per 1 juli 2009 wordt nu uitgesteld tot 1 januari 2010. Tot dat tijdstip wordt de bestaande situatie wat betreft de BTW-behandeling van de complementaire/alternatieve medische diensten gehandhaafd.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.