Als belanghebbende verzoekt te worden gehoord mag de inspecteur horen alleen achterwege laten bij kennelijke niet-ontvankelijkheid

14 mei 2007

Wegens vermeende termijnoverschrijding heeft de inspecteur een bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaard. De belastingplichtige heeft in zijn bezwaarschrift verzocht om te worden gehoord, maar de inspecteur heeft aan dat verzoek geen gevolg gegeven en in zijn uitspraak niet aangegeven om welke reden hij de belastingplichtige niet heeft gehoord. Hof Amsterdam stelde vast, dat de inspecteur niet heeft onderzocht of de termijnoverschrijding verschoonbaar was. Het hof verwees de zaak terug naar de inspecteur, die de belastingplichtige moet horen en veroordeelde de inspecteur in de kosten van de procedure. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.