Alleen teruggave overdrachtsbelasting bij herstel oude situatie

5 december 2008

Bij de levering van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Voor de levering van monumentenpanden aan een monumentenvennootschap geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Een monumentenvennootschap heeft de instandhouding van monumenten als doelstelling en moet als monumenteninstelling zijn ingeschreven. De wet kent de mogelijkheid van teruggave van overdrachtsbelasting als een levering wordt teruggedraaid, mits daarbij de situatie van voor de levering wordt hersteld. Een bv leverde vijf monumentenpanden aan twee afnemers, namelijk aan een bestaande bv, onder de ontbindende voorwaarde van oprichting van een monumenten-bv, en aan deze nog op te richten bv onder de opschortende voorwaarde van haar oprichting. Voor de overdrachtsbelasting waren er twee leveringen: 1. de belaste levering onder ontbindende voorwaarde aan de bestaande bv; 2. de vrijgestelde levering onder opschortende voorwaarde aan de nog op te richten bv. Nadat deze laatste bv was opgericht werd een akte verleden waarbij werd vastgesteld dat de ontbindende en de opschortende voorwaarde in vervulling waren gegaan, zodat de eerste bv de eigendom van de monumenten verloor en de tweede bv eigenaar werd. De eerste bv diende een verzoek om teruggaaf van overdrachtsbelasting in, dat door de belastingdienst werd afgewezen. Voorwaarde voor teruggaaf is dat de toestand van vóór de verkrijging zowel feitelijk als rechtens wordt hersteld, bijvoorbeeld als gevolg van de vervulling van een ontbindende voorwaarde. In dit geval was wel een ontbindende voorwaarde vervuld, maar de oude situatie was niet hersteld omdat de eigendom niet was teruggegaan naar de oorspronkelijke verkoper. Dat was door de gelijkluidende voorwaarden in de beide overeenkomsten van levering niet mogelijk, en naar het oordeel van Hof Den Bosch ook niet de bedoeling. De Hoge Raad heeft bevestigd dat door de bepalingen in de akte op het moment waarop de eigendom van de monumenten terugviel naar de oorspronkelijke vervreemder de eigendom overging naar de monumenten-bv, zonder dat de oorspronkelijke vervreemder daar iets aan kon doen. Dat betekent dat deze vennootschap niet de mogelijkheid heeft gehad om de bevoegdheden die de wet aan een eigenaar toekent uit te oefenen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.