Alleen objectieve extra autokosten invalide zijn aftrekbaar

14 mei 2007

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Arnhem vernietigd. Het ging om de bepaling van extra kosten van een auto in verband met de invaliditeit van de belastingplichtige. Dergelijke kosten zijn aftrekbaar voor zover ze de autokosten overtreffen van personen die niet ziek of invalide zijn maar wel wat betreft inkomen, vermogen en gezinsomstandigheden in een gelijke positie verkeren als de belastingplichtige. Het Hof heeft de autokosten bepaald door uit te gaan van 11.719 in verband met invaliditeit extra gereden kilometers tegen een variabele kilometerprijs van ƒ 0,33. Anders dan het Hof meende gaat het niet om het vaststellen van de aan een bepaald aantal kilometers verbonden kosten, maar om de objectieve meerkosten van het autogebruik door de belastingplichtige. Het Hof heeft in zijn uitspraak een onjuiste maatstaf gehanteerd. De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar Hof Den Bosch. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.