Alleen feitelijk terugbetaalde uitkering is negatief loon

14 mei 2007

Aan een arbeidsongeschikte werkneemster met een bijstandsuitkering werd met terugwerkende kracht een arbeidsongeschiktheidsuitkering toegezegd. De gemeente vorderde daarom in het jaar 2000 een deel van de aan haar betaalde bijstandsuitkering terug. Na een procedure voor de rechtbank kwam vast te staan, dat zij dit bedrag moest terugbetalen. In 2001 deelde de gemeente mee, dat ook de ingehouden loonbelasting van haar werd teruggevorderd omdat de belastingdienst die niet wilde teruggeven. In haar aangifte inkomstenbelasting 2000 bracht de uitkeringsgerechtigde het gehele teruggevorderde bedrag in mindering. De inspecteur corrigeerde dit en accepteerde alleen het feitelijk in 2000 terugbetaalde bedrag als negatief loon. Volgens Hof Den Haag was dit juist, omdat de vordering van de gemeente voor het restant in 2000 niet rentedragend was geworden, terwijl de vordering voor de ingehouden loonbelasting pas in 2001 was ontstaan. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.