Alleen aanslag baatbelasting als pand voordeel heeft van voorzieningen

8 juni 2007

Hof Den Bosch vernietigde in een procedure een door de gemeente Roermond opgelegde aanslag baatbelasting. Volgens het Hof was de onroerende zaak door de aangebrachte voorzieningen niet gebaat en dus ten onrechte in de belastingheffing betrokken. De gemeente ging in cassatie tegen de uitspraak van het Hof. De gemeente was het niet eens met het oordeel van het Hof dat een onroerende zaak alleen gebaat is bij het aanbrengen van nieuwe voorzieningen als de onroerende zaak onafhankelijk van het gebruik daarvan door de voorzieningen in een betere positie is gekomen. De Hoge Raad wees het beroep in cassatie af. Het Hof had niet alleen gekeken naar de veranderingen die in de straat waarin het pand was gelegen waren aangebracht, maar had het geheel van de voorzieningen in de beoordeling betrokken. In dit geval waren in de eigen straat nauwelijks veranderingen aangebracht door de herinrichting. Het pand waarop de aanslag betrekking had grensde niet direct aan het plein waarop het merendeel van de voorzieningen was aangebracht. Het Hof leidde daaruit af dat de onroerende zaak niet had geprofiteerd van de uitgevoerde werkzaamheden en dus niet in de heffing van de baatbelasting kon worden betrokken. Het Hof ging daarbij uit van een juiste rechtsopvatting. Verder was het oordeel van het Hof voldoende gemotiveerd. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.