Algemeenheid van goederen of levering voorraad?

16 december 2010

De overgang van een algemeenheid van goederen is geen levering voor toepassing van de omzetbelasting. Dat betekent dat er bij een dergelijke transactie geen omzetbelasting berekend kan worden. Wat een algemeenheid van goederen is heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen uiteengezet in het arrest Zita Modes. Iedere overdracht van een handelszaak of van een autonoom bedrijfsonderdeel waarmee een autonome economische activiteit kan worden uitgeoefend valt onder dit begrip. De koper moet wel de bedoeling hebben om de overgedragen handelszaak of het bedrijfsonderdeel te exploiteren en niet om de activiteit onmiddellijk te liquideren.

De vraag is vaak of zich een overgang van een algemeenheid van goederen voordoet of dat er een levering van goederen plaatsvindt.

 

Bij de doorstart van een gefailleerde winkelketen werd de onderneming van de keten in delen overgedragen aan verschillende vennootschappen, die onderdeel waren van hetzelfde concern als de failliete vennootschappen. De voorraden werden los van de overige zaken van de winkelketen verkocht aan een van de kopende vennootschappen. Korte tijd later vormden de kopers een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Het hof vond van belang dat ten tijde van de transacties tussen de kopende vennootschappen en de aandeelhouder van de failliete vennootschappen in formele zin nog geen fiscale eenheid bestond, maar dat die er in wezen al was. De voorraden waren met berekening van omzetbelasting overgedragen. De in rekening gebrachte omzetbelasting werd door de verkoper niet afgedragen. Het hof merkte de transacties aan als samenhangend en vond dat de bestemming van de overgedragen zaken en voorraden niet was gewijzigd. De onderlinge samenhang tussen de onderdelen van de onderneming was behouden. Het hof constateerde een overgang van een algemeenheid van goederen, ook al was een gedeelte van de overgedragen zaken op een ander tijdstip overgegaan en waren bij de overdracht van de voorraad andere partijen betrokken dan bij de overdracht van de andere zaken.

 

De Hoge Raad deelt de opvatting van het hof niet. Bepalend voor een overgang van een algemeenheid van goederen is dat de zaken die de algemeenheid vormen, voorafgaand aan de overgang gezamenlijk door één ondernemer in het kader van diens onderneming worden gebruikt en worden overgedragen om gebruikt te worden door één andere ondernemer.

In dit geval had een ondernemer een voorraad goederen geleverd aan een andere ondernemer die deze voorraad voor zijn onderneming heeft gebruikt. De verbondenheid met andere vennootschappen uit de groep en het samenstel van transacties om de bedrijfsactiviteiten van de voormalige fiscale eenheid te kunnen voortzetten speelt geen rol in de beoordeling of sprake is van een overgang van een algemeenheid van goederen.

 

Na verwijzing moest Hof Den Haag de vraag beantwoorden of de koper van de voorraad recht had op aftrek van voorbelasting. Het hof was van oordeel dat dit niet het geval was. De vennootschap die omzetbelasting in rekening had gebracht was niet bevoegd om de voorraad te leveren. Er was ten onrechte omzetbelasting in rekening gebracht die de koper daarom niet in aftrek kon brengen. Van belang was de rol van de bestuurder van zowel de oude als de nieuwe groep, die door zijn directe bemoeienis met de gang van zaken binnen de diverse vennootschappen wist dat ten onrechte omzetbelasting in rekening was gebracht, die vanwege de betalingsonmacht van de oude groep niet zou worden betaald.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.