Akkoord op hoofdlijnen met Curaçao

14 december 2011

Op hoofdlijnen is een akkoord tot stand gekomen tussen Curaçao en Nederland over een nieuwe bilaterale regeling ter voorkoming van dubbele belasting (BRK). De nieuwe regeling zal met ingang van 1 januari 2013 in werking moeten treden en is geënt op het OESO-modelverdrag.
Het akkoord houdt ondermeer in, dat:
• tot 5 jaar na emigratie erf- en schenkingsrecht kan worden geheven onder verrekening van de heffing in het andere land;
• informatie zal worden uitgewisseld conform de internationale standaard;
• er, naast een bronheffing voor dividenden van 15%, voor actieve vennootschappen een heffing van 0% komt voor deelnemingsdividend;
• in bepaalde bestaande gevallen die niet in aanmerking komen voor het hiervoor genoemde 0%-tarief tot uiterlijk eind 2019 een bronheffing op deelnemingsdividenden geldt van 5%;
• beide landen het heffingsrecht delen voor niet overheidspensioenen. Er geldt een bronstaatheffing van 15% in combinatie met een woonstaatheffing voor ingegane pensioenen van Nederlanders die al op Curaçao wonen.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de handel en doorvoer van goederen van Curaçao naar Caribisch Nederland.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.