Agrarische bestemming drukt waarde woning

29 juni 2007

De waarde van een onroerende zaak voor de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) moet gelijk zijn aan de waarde in het economische verkeer. Dat is de prijs die de meestbiedende koper bij aanbieding ten verkoop op de meest geschikte wijze zou willen betalen. De rechtbank Dordrecht heeft in een procedure de WOZ-beschikking van een agrarische bedrijfswoning vernietigd, omdat burgerbewoning op grond van het bestemmingsplan niet zou zijn toegestaan. Dat betekende volgens de rechtbank een beperking in het gebruik waarmee bij de waardering voor de WOZ rekening moet worden gehouden. Niet duidelijk was in hoeverre de gemeente bij de taxatie van de bedrijfswoning rekening had gehouden met de omstandigheid dat de vergelijkingsobjecten geen agrarische bedrijfswoningen waren. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.