Agentuurovereenkomst geen dienstbetrekking

11 december 2008

Wanneer een arbeidsverhouding kwalificeert als een dienstbetrekking moet de werkgever loonbelasting en premies werknemersverzekeringen inhouden op de loonbetalingen. Er is sprake van een dienstbetrekking als aan drie criteria is voldaan: - de verplichting tot het verrichten van persoonlijke arbeid; - de verplichting tot het betalen van loon; - het bestaan van een gezagsverhouding. Volgens de Centrale Raad van Beroep bestond er geen privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen een aandeelhouder en de BV waarvan hij indirect 100% van de aandelen bezat. De verhouding tussen de aandeelhouder en de BV was vastgelegd in een agentuurovereenkomst. De Centrale Raad van Beroep vond dat deze overeenkomst onvoldoende grondslag bood voor de conclusie dat tussen partijen een arbeidsrelatie bestond waarin de BV werkgeversgezag uitoefende over de aandeelhouder of waarin de BV in de positie verkeerde om dat gezag uit te oefenen. De aandeelhouder had een eigen klantenkring en betaalde maandelijks een bedrag aan de BV voor het gebruik van kantoorruimte en telefoon. De kosten van het inhuren van personeel werden achteraf in rekening gebracht. Er waren voldoende elementen aanwezig voor een gezamenlijke bedrijfsvoering tussen de BV en de aandeelhouder. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.