AG: verrekening verlies met winst in jaar van overdracht aandelen

25 juni 2008

Verliezen die een vennootschap lijdt kunnen worden verrekend met winsten van eerdere jaren of met winsten van latere jaren. De mogelijkheid om oude verliezen te kunnen verrekenen heeft geleid tot de handel in verliesvennootschappen. Door de aanwezigheid van verrekenbare verliezen konden latere winsten immers onbelast worden genoten. Om de handel in verliesvennootschappen te bestrijden is de verrekening van verliezen met latere winsten niet mogelijk als de aandelen in de vennootschap worden overgedragen. Volgens de tekst van de wet geldt die beperking met ingang van het jaar waarin de aandelen worden overgedragen en niet met ingang van het moment van de overdracht. Dat betekent dat het niet mogelijk is om oude verliezen te verrekenen met winst die de vennootschap in het jaar van de overdracht heeft gemaakt voor het tijdstip van de overdracht. Voor actieve vennootschappen, dat zijn vennootschappen die een onderneming drijven, bestaat de mogelijkheid om verliezen uit eerdere jaren te verrekenen met winsten behaald tot het moment van de aandeelhouderswisseling wel. Voor beleggingsvennootschappen bestaat deze mogelijkheid niet. De rechtbank Haarlem heeft op basis van de wettekst geoordeeld dat een beleggingsvennootschap haar verliezen uit de jaren tot en met 2001 van in totaal € 42.924 niet mocht verrekenen met haar winst over de periode van 1 januari tot 11 december 2002. De vennootschap ging tegen deze uitspraak direct in cassatie bij de Hoge Raad. De Advocaat-generaal heeft in zijn conclusie (een uitspraak van de Hoge Raad is er nog niet) aangegeven op basis van eerdere rechtspraak van de Hoge Raad over de beperking van verliesverrekening dat niet de tekst van de wet, maar doel en strekking van de wet de doorslag moeten geven. In dat geval geldt de beperking van de verrekening van verliezen slechts voor winsten die zijn ontstaan na de aandelenoverdracht. De door de vennootschap geclaimde verrekening van oude verliezen met winst uit het jaar waarin de aandelen zijn overgedragen is dan mogelijk voor zover de winst is gemaakt voor de overdracht. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.