Afzonderlijke diensten of niet?

4 september 2007

De omzetbelasting kent verschillende tarieven en vrijstellingen voor bepaalde prestaties. Ondernemers hebben alleen recht op aftrek van omzetbelasting die aan hen in rekening is gebracht als die betrekking heeft op goederen en diensten die zij gebruiken voor belaste prestaties. Het is daarom van belang om de door een ondernemer verrichte prestaties op de juiste wijze te kwalificeren. Daarbij moet ook beoordeeld worden of sprake is van één samengestelde prestatie of van meerdere prestaties. Een (particulier) zorghotel verricht volgens de rechtbank meerdere diensten. Het zorghotel biedt plaats aan 11 tot 12 bewoners, die twee contracten sluiten, namelijk een woon- en serviceovereenkomst en een overeenkomst tot persoonlijke zorg. Het zorghotel heeft steeds alle in rekening gebrachte omzetbelasting in aftrek gebracht. Volgens het zorghotel gaat het om één onsplitsbare dienst, namelijk de verzorging van de bewoners. Dat is een belaste prestatie voor de omzetbelasting waarop het algemene tarief van toepassing is. De belastingdienst heeft de dienst gescheiden in huisvesting en zorgverlening. De huisvesting bestaat uit de vrijgestelde verhuur van woonruimte en een aantal bijkomende belaste prestaties. De rechtbank maakt eveneens het onderscheid in twee zelfstandige diensten namelijk de huisvesting en de verzorging. Er is geen sprake van de situatie waarin een van de prestaties ondergeschikt is aan de andere en als bijkomende prestatie het fiscale lot van de hoofdprestatie deelt. Aangezien huisvesting een vrijgestelde prestatie is heeft het zorghotel voor de op dat deel betrekking hebbende omzetbelasting geen recht op aftrek van voorbelasting. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.