Afzien van pensioenvoorziening na zetelverplaatsing was voorzienbaar

14 mei 2007

Het afzien van pensioenrechten door de directeur-grootaandeelhouder kort na de zetelverplaatsing van de BV kan inmiddels als standaard handelwijze worden aangemerkt. Dat houdt in, dat in het laatste jaar, waarin de BV feitelijk belastingplichtig is (de fictie, dat een naar Nederlands recht opgericht lichaam altijd binnenlands belastingplichtig is leidt niet altijd tot belastingheffing in Nederland) de pensioenvoorziening gewaardeerd moet worden met inachtneming van de kans, dat van de pensioenrechten wordt afgezien. Hof Den Bosch heeft die kans op 95% gesteld, hetgeen inhoudt, dat de voorziening voor 95% in de winst viel en voor 5% gehandhaafd bleef op de balans. Dat de aangifte vennootschapsbelasting over het jaar van afzien al was ingediend op het moment van vaststellen van de aanslag over het jaar van emigratie verhindert navordering over dat jaar niet. De aangifte over een later jaar is niet iets, wat bij de aanslagregeling over een eerder jaar noodzakelijkerwijs moet worden betrokken. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.