Afwijzing verzoek terugbetaling

27 augustus 2010

Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie EG bestaan in het gemeenschapsrecht naast de communautaire wetgeving algemene rechtsbeginselen waarvan het Hof van Justitie EG de eerbiediging verzekert. De grondrechten maken integrerend deel uit van die algemene rechtsbeginselen. De eerbiediging van de rechten van de verdediging is volgens vaste jurisprudentie te beschouwen als een grondbeginsel van gemeenschapsrecht.

In het arrest Sopropé heeft het Hof van Justitie EG bevestigd dat er een tot de algemene beginselen van het gemeenschapsrecht behorende recht van verdediging bestaat. Het recht van verdediging houdt ondermeer in dat degene aan wie een besluit dat zijn belangen raakt gericht is in staat wordt gesteld om zijn standpunt kenbaar te maken over de elementen waarop de overheid haar besluit wil baseren.

Het Communautair Douanewetboek (CDW) kent de mogelijkheid van terugbetaling van rechten bij invoer op verzoek, wanneer achteraf wordt vastgesteld dat de rechten op het tijdstip van betaling niet wettelijk verschuldigd waren. Het verzoek om terugbetaling moet binnen drie jaar na de datum waarop de rechten aan de schuldenaar zijn medegedeeld zijn ingediend.

De Nederlandse wet en het CDW bieden de indiener van een verzoek om terugbetaling niet de mogelijkheid om zijn standpunt kenbaar te maken voordat dit verzoek wordt afgewezen. Volgens de rechtbank Haarlem ontslaat het ontbreken van een wettelijke verplichting de douane niet van zijn verplichting om de indiener van een verzoek om terugbetaling de gelegenheid te bieden zijn standpunt kenbaar te maken.

Naar het oordeel van de rechtbank moet de douane opnieuw beslissen op het verzoek om terugbetaling.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.