Afwijking van voorgeschreven wijze van verliesverrekening IB is niet mogelijk

14 mei 2007

De wet op de inkomstenbelasting kent een voorgeschreven wijze van verrekening van geleden verliezen met positieve inkomens van andere jaren. Een verlies wordt verrekend met het positieve inkomen van de drie voorafgaande en de acht volgende jaren, waarbij het verlies het eerst met het oudste jaar wordt verrekend. Hof Den Haag wees het beroep op een andere wijze van verrekenen af, omdat de wet een dwingend voorschrift bevat. Ook het beroep op het gelijkheidsbeginsel werd afgewezen. Er was geen sprake van gelijke gevallen: weduwen met en weduwen zonder eigen inkomen in de jaren voor het jaar dat het verlies werd geleden verkeren niet in gelijke posities aldus het Hof. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.