Afwachtende houding leidt niet tot grove schuld

22 juni 2011

Een startende onderneming retourneerde het door de inspecteur uitgereikte formulier "Opgaaf startende onderneming" met daarop de melding dat de startdatum 1 augustus 2004 was en dat zij vanaf die datum personeel in dienst had. De inspecteur stuurde wel een aangiftebiljet loonheffing voor het vierde kwartaal van 2004, maar niet voor de maanden augustus en september 2004. In de aan de inspecteur gezonden verzamelloonstaat 2004 waren de loon- en loonbelastingbedragen van de maanden augustus en september opgenomen. Het bedrijf verwerkte de loonheffing over deze maanden niet in een aangifte en droeg de ingehouden belasting ook niet af. Wel werd de verschuldigde loonheffing over augustus en september 2004 als schuld op de balans opgenomen. Uiteindelijk legde de inspecteur na een in 2007 gehouden boekenonderzoek een naheffingsaanslag loonheffing op over deze maanden, met een vergrijpboete van 25%.

 

Hof Leeuwarden vond de boete terecht omdat het aan grove schuld van de onderneming te wijten was dat de over augustus en september 2004 verschuldigde loonheffing niet was betaald. De Hoge Raad heeft de boete vernietigd. De omstandigheid dat van de onderneming een meer adequaat optreden had mogen worden verwacht, leidt niet tot de constatering van grove schuld. Voor het opleggen van een vergrijpboete ontbrak een toereikende grondslag.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.