Afwaardering waardeloze bedrijfsloods

18 september 2007

Ondernemers kunnen ten laste van hun winst afschrijven op bedrijfsmiddelen. Afschrijving gebeurt in een reeks van jaren, afhankelijk van de economische levensduur van een bedrijfsmiddel. Bijzondere omstandigheden kunnen reden vormen voor een extra afwaardering. Dat was het geval bij een bestaande vuurwerkloods die als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving met ingang van het jaar 2004 niet meer gebruikt mocht worden voor de opslag van vuurwerk. De loods was niet aan te passen aan de nieuwe regelgeving. Alleen sloop en nieuwbouw zou kunnen leiden tot een loods die aan de voorschriften voldeed. De ondernemer wilde de loods afwaarderen tot nihil omdat de loods in bedrijfseconomisch opzicht waardeloos was geworden. De belastingdienst meende dat de waarde van de ondergrond daarin een beperkende factor vormde. Volgens de rechtbank was er door een abnormale gebeurtenis schade aan de opslagloods toegebracht, waardoor een extra afschrijving gerechtvaardigd was. Fysieke beschadiging is niet vereist. De rechtbank was van oordeel dat de loods als bedrijfsmiddel per ultimo 2003 geen enkele waarde meer had. In het jaar 2003 mocht de totale afschrijvingslast (reguliere plus extra afschrijving) van de opslagloods gelijk zijn aan de boekwaarde per 1 januari 2003. De waardestijging van de ondergrond beperkte de afschrijving niet, omdat er geen uitzicht was op realisatie van deze waardestijging bij het einde van het gebruik van de loods. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.