Afwaardering vordering op BV

11 augustus 2008

De terbeschikkingstellingsregeling is van toepassing op het rendabel maken van vermogensbestanddelen van een belastingplichtige door deze tegen vergoeding of om niet ter beschikking te stellen aan een BV waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft. De terbeschikkingstellingsregeling is onderdeel van het resultaat uit werkzaamheid. Het resultaat uit werkzaamheid moet volgens de Wet IB 2001 worden vastgesteld volgens de regels die gelden voor de bepaling van winst uit onderneming. Het resultaat uit werkzaamheid is geen gemeenschappelijk inkomensbestanddeel. Dat betekent dat het resultaat niet naar wens kan worden toegerekend aan fiscale partners, maar in aanmerking wordt genomen bij degene die het resultaat heeft genoten. De civielrechtelijke gerechtigdheid van echtgenoten die in enige gemeenschap van goederen zijn gehuwd heeft hierop geen invloed. Anders dan de inspecteur meende kwam bij in gemeenschap van goederen gehuwden de afwaardering van een vordering op hun BV niet bij ieder van de echtgenoten voor de helft ten laste van het inkomen. De vordering stond op naam van de man en de man was ook de bestuursbevoegde persoon. De gehele afboeking van de vordering op de BV kwam daarmee ten laste van het inkomen van de man. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.