Afwaardering vordering niet terecht

7 december 2011

Als de waarde van een vordering die een ondernemer heeft op een ander door omstandigheden is gedaald, kan de ondernemer de vordering in beginsel ten laste van zijn winst afwaarderen. De ondernemer moet die lagere waardering wel kunnen onderbouwen. In de praktijk lukt dat niet altijd.

 

Een vennootschap had een lening verstrekt aan een andere vennootschap. De aandeelhouder van deze laatste vennootschap had aan de geldverstrekkende vennootschap en haar aandeelhouder een recht van hypotheek verleend op een aantal onroerende zaken. De geldlenende vennootschap verpandde de roerende zaken aan de geldverstrekker. In februari 2007 ging het concern waartoe de vennootschap die de lening had opgenomen in zijn geheel failliet. De geldverstrekker diende zijn vordering niet in bij de curator. De geldverstrekker maakte geen gebruik van het recht van hypotheek.

In ruil voor afstand van de verpanding kon de geldverstrekker enkele activa van de failliete vennootschappen overnemen voor een prijs die lager was dan de marktwaarde. Het verschil tussen de marktwaarde en de overeengekomen prijs werd niet afgeboekt op de vordering. In verband met de faillissementen waardeerde de geldverstrekker de vordering af tot nihil, maar de inspecteur accepteerde de afboeking niet.

In de procedure naar aanleiding van het weigeren van de afwaardering oordeelde de rechtbank dat de geldverstrekker moest bewijzen dat de executiewaarde van de verstrekte zekerheden lager was dan de nominale waarde van de vordering op het moment van de afwaardering.

Naar het oordeel van de rechtbank slaagde de geldverstrekker daar niet in. In hoger beroep sloot Hof Arnhem zich bij dat oordeel aan.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.