Afwaardering regresvordering op BV

16 november 2009

Wanneer een grootaandeelhouder vermogen ter beschikking stelt aan de vennootschap is sprake van inkomsten uit overige werkzaamheden voor de grootaandeelhouder. Dat geldt ook als de grootaandeelhouder een regresvordering heeft op de vennootschap die is ontstaan uit een borgstelling van de grootaandeelhouder voor verplichtingen van de vennootschap. Op grond van een besluit van de staatssecretaris van Financiƫn wordt een regresvordering te boek gesteld voor het bedrag dat de aandeelhouder uit hoofde van de borgstellingsovereenkomst heeft betaald, mits de gehele zakelijk bepaalde borgstellingsvergoeding als inkomen uit werk en woning is verantwoord.

Een afwaardering van de regresvordering als gevolg van verslechterde financiƫle omstandigheden van de vennootschap kan ten laste van het inkomen van de grootaandeelhouder worden gebracht. De afwaardering van de regresvordering komt alleen niet ten laste van het inkomen als de inspecteur aannemelijk kan maken dat de grootaandeelhouder de borgstelling onder onzakelijke voorwaarden is aangegaan. Dat doet zich voor als het de grootaandeelhouder op het moment van het aangaan van de borgtochtverplichting duidelijk is geweest dat de lening waarvoor hij borg stond niet zou kunnen worden terugbetaald. Slaagt de inspecteur niet in dat bewijs, dan komt de afwaardering van de regresvordering ten laste van het inkomen.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.