Afvoer van afvalwater van onroerende zaak houdt niet automatisch gebruik daarvan in

14 mei 2007

De gemeente Tholen kent een rioolrecht, dat wordt geheven van de gebruiker van een eigendom van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Volgens de gemeentelijke verordening, waarbij de heffing is ingesteld, geldt als gebruiker degene die het eigendom al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt. Hof Den Haag liet in een procedure over deze heffing een aanslag rioolrecht in stand. Het hof was van oordeel, dat er sprake was van gebruik omdat aannemelijk was dat er afvalwater is afgevoerd.Volgens de Hoge Raad is de enkele omstandigheid dat vanuit het pand een beperkte hoeveelheid afvalwater is afgevoerd onvoldoende om te kunnen spreken van gebruik door de belanghebbende. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het Hof vernietigd en de zaak verwezen naar Hof Den Bosch. Dat Hof moet onderzoeken of de belanghebbende het pand al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht, gebruikt. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.