Afvalstoffenheffing verschuldigd voor op stort hergebruikt puin

14 mei 2007

Een bedrijf, dat afval verwerkt, neemt van gemeenten en bedrijven puin en licht verontreinigd grond in. Het afvalverwerkingsbedrijf gebruikt het puin voor verharding van wegen en paden op de stort en de grond voor afdichtingslagen van de vuilstort. Aan het bedrijf wordt een aanslag afvalstoffenheffing opgelegd. In geschil is of sprake is van afvalstoffen. Het bedrijf betoogt van niet, omdat het zinvol gebruik maakt van de aangeleverde stoffen en omdat de leveranciers niet hebben betaald om te mogen storten. Volgens Hof Amsterdam is de definitie van afvalstoffen in de kaderrichtlijn afvalstoffen van de EG opgenomen (richtlijn 75/442/EEG, herzien bij richtlijn 91/156/EEG). Afvalstof is elke stof of elk voorwerp behorende tot de in de bijlage van de richtlijn genoemde categorie├źn, waarvan de houder zich ontdoet, zich wil of moet ontdoen. Het Hof stelt vast, dat de aangeleverde stoffen bij de leveranciers ongewenste of onbedoelde neven- of restproducten zijn, die zij kwijt willen. Daarmee zijn het afvalstoffen, ongeacht of het afvalverwerkingsbedrijf ze zinvol kan toepassen en is de afvalstoffenheffing terecht opgelegd. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.