Afvalstoffenheffing toegestaan?

28 september 2007

Gemeenten hebben op grond van de Gemeentewet de mogelijkheid om bepaalde belastingen in te stellen die betrekking hebben op door of namens de gemeente verstrekte diensten. Zo mag de gemeente voor het ophalen van huishoudelijk afval op haar grondgebied een heffing instellen. Deze heffing geldt dan voor de gebruikers van binnen de gemeente gelegen percelen, voor zover de gemeente voor die percelen verplicht is om afval op te halen. De inzamelingsverplichting is beperkt tot openbare en toegankelijke wegen. Dat betekent dat aan die verplichting is voldaan als het inzamelingspunt voor afval circa 300 meter van iemands perceel is verwijderd, wanneer de weg tussen het inzamelingspunt en het perceel van de belanghebbende gedeeltelijk onverhard en daardoor niet geschikt is voor vuilniswagens. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.