Afvalstoffenheffing studentenpand

1 mei 2009

Volgens Hof Leeuwarden mag een aanslag rioolgebruiksrecht die betrekking heeft op een studentenpand worden opgelegd aan de eigenaar/verhuurder. Het ging om een studentenpand dat werd verhuurd aan meerdere studenten, die ieder voor zich een eigen huishouding voerden. De keuken en de sanitaire voorzieningen van het pand waren in gemeenschappelijk gebruik. De eigenaar gebruikte zelf geen ruimte in het pand.

Volgens de gemeentelijke heffingsverordening kon de persoon die een onzelfstandig gedeelte van een pand in gebruik had afgestaan, als belastingplichtige voor het rioolgebruiksrecht worden aangemerkt.

De verhuurder betwistte de aanslag omdat naar zijn mening voor het gedeeltelijk in gebruik afstaan vereist was dat hij zelf ook feitelijk gebruik maakte van het pand. Het Hof wees die opvatting af. De gemeentelijke heffingsverordening stelde voor de heffing van rioolrechten niet de eis van het feitelijk gebruik van het pand door de belastingplichtige.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.