Afvalstoffenheffing studentenpand II

17 oktober 2008

De heffing van gemeentelijke belastingen van studentenpanden blijft een lastige zaak. Vaak is het lastig om de persoon aan te wijzen aan wie een aanslag kan worden opgelegd. De meeste studentenpanden huisvesten meerdere studenten die ieder een eigen kamer huren en die gezamenlijk gebruik maken van voorzieningen als keuken, toilet en douche. De belastingverordeningen knopen vaak aan bij de persoon van de gebruiker van een pand. Als feitelijke gebruiker is ieder van de bewoners belastingplichtig voor de afvalstoffenheffing van het gehele pand. De aanslag kan aan alle bewoners gezamenlijk worden opgelegd of aan een van de bewoners. Als de aanslag aan alle bewoners wordt opgelegd is ieder van hen hoofdelijk schuldenaar voor de gehele aanslag. De gemeente heeft niet de bevoegdheid om aan de verschillende bewoners aanslagen op te leggen naar een evenredig deel. De Hoge Raad heeft daarom de beslissing van Hof Den Bosch dat de aan een medebewoner opgelegde aanslag afvalstoffenheffing tot één vierde deel moest worden verminderd, vernietigd. De problemen die de aangeslagen persoon heeft bij het verhalen van de aandelen in de belasting van de medebewoners van het perceel hebben geen betrekking op de rechtmatigheid van de aanslag, maar op de invordering daarvan. Dat is een zaak die niet ter beoordeling staat van de belastingrechter. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.