Aftrekbeperking privegebruik auto

1 oktober 2010

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EG hebben ondernemers die btw-plichtig zijn de keuze om investeringsgoederen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt te behandelen als goederen van de onderneming. In dat geval is de btw die bij de aanschaf betaald wordt direct en in zijn geheel als voorbelasting aftrekbaar.

Tegenover het recht op aftrek van voorbelasting staat de verplichting om btw te betalen over de uitgaven die voor het gebruik van het investeringsgoed voor andere dan bedrijfsdoeleinden zijn gemaakt.

De lidstaten mogen in de nationale wetgeving alleen beperkingen van het recht op aftrek van voorbelasting handhaven die al bestonden op het moment van invoering van de Zesde EG-richtlijn. Dat mogen echter alleen aftrekbeperkingen zijn voor bepaalde goederen. De lidstaten konden dus niet alle goederen uitsluiten van aftrek voor zover zij privé werden gebruikt.

 

Nederland heeft in het Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA) een aantal aftrekbeperkingen opgenomen. Het BUA bevat onder meer een gedeeltelijke aftrekbeperking voor goederen en diensten die worden gebruikt voor het geven van gelegenheid tot privévervoer. Volgens deze bepaling is de btw aftrekbaar voor zover deze op het moment van eerste ingebruikneming toerekenbaar is aan het zakelijke gebruik. De vraag is of dat in strijd is met de Zesde EG-richtlijn. De Hoge Raad heeft deze vraag aan het Hof van Justitie EG voorgelegd.

Volgens het Hof van Justitie EG verhindert de Zesde richtlijn niet dat een bestaande nationale regeling het recht op aftrek van voorbelasting beperkt tot het deel dat overeenkomt met het zakelijke gebruik. Verder verhindert de Zesde richtlijn niet dat een lidstaat na de inwerkingtreding van deze richtlijn een bestaande uitsluiting van het recht op aftrek van voorbelasting wijzigt met de bedoeling om de draagwijdte ervan te beperken, zelfs niet als niet kan worden uitgesloten dat deze wijziging in bepaalde gevallen leidt tot uitbreiding van de uitsluiting van aftrek vanwege het forfaitaire karakter van de gewijzigde regeling.

De Hoge Raad bevestigde het oordeel van het hof dat de aftrek van omzetbelasting op de aanschaf van personenauto's was uitgesloten op grond van de Wet op de Omzetbelasting 1968 en het Besluit Uitsluiting Aftrek Omzetbelasting 1968.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.