Aftrekbare kosten na beëindiging werkzaamheden

4 januari 2012

Een medisch specialist stopte in het jaar 1995 met zijn werkzaamheden in dienstbetrekking. Daarna genoot hij geen inkomsten meer uit beroepsuitoefening of dienstbetrekking als medisch specialist. Wel maakte hij ieder jaar kosten voor het in stand houden van zijn registratie als medisch specialist. Naar het oordeel van Hof Den Haag dient iemand in zo’n situatie ruim de gelegenheid te krijgen om door bij- of herscholing weer in de situatie te komen dat hij zijn vaardigheden opbrengstgevend kan aanwenden. Het hof vond een periode van zes jaren zonder enige opbrengst uit werkzaamheden als medisch specialist lang genoeg. Bepalend was dat de specialist niet had gesteld dat zijn situatie inmiddels zodanig was veranderd dat verwacht mocht worden dat hij binnen afzienbare tijd wel opbrengsten zou genereren in die mate dat zij de door hem gemaakte en te maken kosten zouden overtreffen. Het hof vond niet aannemelijk dat de specialist in het jaar 2001 kon verwachten met zijn bekwaamheden positieve opbrengsten te realiseren. Afrek van de gemaakte kosten als scholingsuitgaven was niet aan de orde, omdat ze niet werden gemaakt met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.