Aftrekbaarheid van golfkosten

1 oktober 2010

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de aftrekbaarheid van de kosten van het lidmaatschap van een golfclub, naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank. De minister van Financiën heeft in antwoord daarop gezegd dat de belastingdienst niet in hoger beroep is gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank omdat de rechtbank het beroep van de belanghebbende ongegrond heeft verklaard.
De kosten waren volgens de rechtbank zakelijk, maar vielen onder de representatiekosten waarvoor een aftrekbeperking geldt. Tot een bedrag van € 4.300 (in 2010) komen dergelijke kosten niet in aftrek, tenzij de belastingplichtige ervoor kiest om de drempel niet te hanteren en de kosten voor 73,5 % in aftrek te brengen. In dit geval was die keuze niet gemaakt en waren de representatiekosten niet aftrekbaar omdat zij de drempel niet overschreden.
De minister ziet geen aanleiding om de wet op dit punt te wijzigen. De belastingdienst heeft voldoende instrumenten om te beoordelen of bepaalde uitgaven al dan niet geheel van aftrek zijn uitgesloten dan wel gedeeltelijk aftrekbaar zijn.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.