Aftrek ziektekosten en levensonderhoud kind leidt tot honorering te laat T-biljet

14 mei 2007

Een T-biljet is een verzoek om teruggaaf van teveel ingehouden belasting. Dat dient binnen drie jaar na afloop van het kalenderjaar, waarop het betrekking heeft, te worden ingediend. Als het na die periode wordt ingediend, volgt alleen een teruggaaf van belasting als die meer dan f 1.000 bedraagt. Is het bedrag van de teruggaaf lager, dan volgt een besluit van de inspecteur om geen aanslag op te leggen. In een procedure tegen een dergelijk besluit naar aanleiding van een T-biljet, dat na drie jaar werd ingediend, stelde Hof Arnhem vast, dat door het recht op aftrek van buitengewone lasten wegen ziekte en wegens het levensonderhoud van kinderen, voor wie de belastingplichtige geen kinderbijslag ontving omdat zijn ex-echtgenote die ontving en er sprake was van co-ouderschap, de teruggavegrens werd overschreden. De inspecteur moet alsnog een aanslag opleggen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.