Aftrek voorbelasting

15 mei 2009

In afwachting van toekenning van een eigen btw-nummer komt het nogal eens voor, dat gebruik gemaakt wordt van het btw-nummer van een gelieerde ondernemer om een teruggaaf van belasting te bewerkstelligen. Een dergelijk handelen kan tot verwarring leiden als de partij die de btw in rekening heeft gebracht deze niet afdraagt. De belastingdienst kan deze belasting naheffen, maar kan ook de aftrek van voorbelasting weigeren of corrigeren bij de afnemer. Dat laatste gebeurde bij een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Een onderdeel van deze fiscale eenheid ging met twee andere ondernemers een vennootschap onder firma (VOF) aan. Deze VOF was geen onderdeel van de fiscale eenheid. De VOF maakte gebruik van het omzetbelastingnummer van de fiscale eenheid omdat zij nog geen eigen nummer had en ook geen aangiftebiljetten voor de omzetbelasting ontving. De belastingdienst legde aan de fiscale eenheid een naheffingsaanslag op die betrekking had op facturen van een drietal leveranciers die volgens de inspecteur geen ondernemer waren en die de berekende omzetbelasting niet hadden afgedragen. Volgens de inspecteur had de fiscale eenheid deze omzetbelasting als voorbelasting in haar aangiften verwerkt. De fiscale eenheid stelde zich op het standpunt dat een eventuele naheffing bij de VOF moest plaatsvinden.

Hof Den Bosch was van oordeel dat de inspecteur er niet in was geslaagd om te bewijzen dat de fiscale eenheid de nageheven belasting als voorbelasting in aftrek had gebracht. Het Hof vernietigde de naheffingsaanslag om die reden.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.