Aftrek voorbelasting schoolkantine

19 juni 2008

De subsidie die de overheid verstrekt aan onderwijsinstellingen is geen vergoeding in de zin van de omzetbelasting omdat de overheid geen goederen of diensten van de onderwijsinstellingen verbruikt. De bedragen die een onderwijsinstelling op grond van de Les- en cursusgeldwet in rekening brengt aan leerlingen van 18 jaar en ouder zijn wel vergoedingen voor het geven van onderwijs. Dat leidt tot de conclusie dat een onderwijsinstelling in een dergelijk geval met het geven van onderwijs economische activiteiten verricht voor de omzetbelasting en dus ondernemer is. Een onderwijsinstelling die een kantine exploiteert verricht zowel belaste als vrijgestelde prestaties. De aftrekbare voorbelasting voor de kantine moet dan worden berekend op basis van de pro rata methode. De rechtbank Breda verwierp de opvatting van de inspecteur dat de pro rata methode in dit geval niet kan worden toegepast. Het werkelijke gebruik van de kantine die niet exclusief voor belaste of vrijgestelde prestaties wordt gebruikt, is niet aan de hand van objectieve en nauwkeurige gegevens vast te stellen. Dat de uitkomst van de pro ratamethode mogelijk tot een hogere aftrek van voorbelasting leidt dan de aftrek bij berekening op basis van werkelijk (belast) gebruik, is geen argument om de pro rata methode niet toe te passen. De ontvangen overheidssubsidies worden niet meegenomen in de pro rata berekening omdat deze subsidies geen vergoeding voor een prestatie zijn. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.