Aftrek voorbelasting pand in gesplitst gebruik

27 maart 2009

Ondernemers hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die leveranciers in rekening brengen, voor zover zij de afgenomen goederen en diensten gebruiken voor belaste prestaties. Ondernemers die goederen en dienste zowel voor belaste als voor vrijgestelde prestaties gebruiken, hebben gedeeltelijk recht op aftrek. De aftrek wordt bepaald in de verhouding van belaste prestaties tot de totale omzet van de ondernemer. Dat staat bekend als de pro-ratamethode. In afwijking daarvan mag de vooraftrek worden bepaald overeenkomstig het werkelijke gebruik van de afgenomen goederen en diensten. Dan moet wel bewezen worden dat het werkelijke gebruik afwijkt van de omzetverhouding. De bewijslast voor het afwijkende werkelijke gebruik rust op degene die van de pro-ratamethode wil afwijken. Het werkelijke gebruik moet worden vastgesteld aan de hand van objectief en nauwkeurig vast te stellen gegevens.

Een makelaardij in onroerende zaken annex assurantietussenpersoon verrichtte zowel belaste als vrijgestelde prestaties. De omzetverhouding bedroeg 58% - 42%. De ondernemer wilde de voordruk op het kantoorpand niet volgens de omzetverhouding in aftrek brengen, maar volgens het werkelijke gebruik. Een groot deel van het pand werd namelijk gebruikt door vijf medewerkers van de makelaardij, terwijl slechts één kamer werd gebruikt door de medewerker van de assurantieafdeling. Hof Arnhem was van oordeel dat objectief en nauwkeurig kon worden bepaald dat het werkelijke gebruik van 147 m2 (vier werkkamers en overige ruimte welke in gebruik zijn bij vijf medewerkers) en 16 m2 (werkkamer in gebruik bij één medewerker), niet overeenkwam met de omzetverhouding.

Volgens het Hof is niet noodzakelijk dat het gebruik van het gehele pand voor elk van beide soorten prestaties afzonderlijk objectief en nauwkeurig kan worden bepaald. De toerekening op basis van het werkelijke gebruik is ook mogelijk voor enkele objectief en nauwkeurig te onderscheiden gedeelten van het pand. Voor zover het gebruik van andere gedeelten van het pand niet objectief en nauwkeurig kan worden toegerekend vindt aftrek volgens de pro-ratarmethode plaats.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.