Aftrek voorbelasting op adviesdiensten

15 december 2008

Ondernemers kunnen de omzetbelasting die door andere ondernemers in rekening is gebracht als voordruk verrekenen met de door hen af te dragen omzetbelasting. Verrekening is alleen mogelijk als de voordruk betrekking heeft op door de ondernemer verrichte belaste prestaties. De activiteiten van een ondernemer bestonden uit het adviseren, begeleiden en bemiddelen op het gebied van onroerende zaken. De ondernemer ging een samenwerkingsovereenkomst aan met de eigenaar van een terrein van 80 hectare om het terrein rendabel te maken. De ondernemer had het recht op een vergoeding voor zijn werkzaamheden bij de overdracht van het terrein. Voor deze werkzaamheden maakte de ondernemer gebruik van de diensten van externe adviseurs. Omdat het niet lukte het terrein rendabel te ontwikkelen verkocht de eigenaar het terrein voor € 600.000 aan de ondernemer. Enkele dagen later verkocht de ondernemer het terrein aan een derde voor € 2.745.000. De levering van het terrein was vrijgesteld van omzetbelasting. De ingehuurde adviseurs factureerden voor hun werkzaamheden ieder een bedrag van € 91.211, vermeerderd met € 17.330 aan omzetbelasting. De vraag was of de ondernemer recht had op aftrek van deze voorbelasting, nu hij geen belaste prestaties had verricht maar de vergoeding voor zijn werkzaamheden had behaald met de vrijgestelde aan- en verkoop van het terrein. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG blijft het recht op aftrek bestaan wanneer een ondernemer door omstandigheden buiten zijn wil ingekochte goederen of diensten niet heeft kunnen gebruiken voor belaste handelingen. Volgens de rechtbank was de bedoeling van de samenwerkingsovereenkomst het aanbieden van een ontwikkelingsplan aan een koper van het terrein. De koper zou aan de eigenaar de koopsom voor het terrein betalen en aan de ondernemer de in de samenwerkingsovereenkomst vermelde vergoeding betalen. Dat hield in het verrichten van een belaste dienst aan de koper. De ingekochte diensten hadden hierop betrekking, aldus de rechtbank. Dat betekende dat de ondernemer recht had op aftrek van voorbelasting, ook al had hij uiteindelijk zelf geen belaste prestaties verricht. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.