Aftrek voorbelasting investeringsgoederen

1 juli 2010

Bij de Tweede Kamer is een voorstel ingediend om de Wet op de Omzetbelasting te wijzigen in verband met de invoering van de Europese BTW-richtlijn 2009/162/EU. Deze Richtlijn wijzigt enkele bepalingen van de Richtlijn 2006/112/EG. Het merendeel van de wijzigingen is technisch van aard. Belangrijk is een wijziging die betrekking heeft op onroerende zaken die behoren tot het ondernemingsvermogen en die zowel zakelijk als privé worden gebruikt. Het privégebruik betreft niet alleen het gebruik door de ondernemer zelf, maar ook het gebruik door zijn personeel en het gebruik voor andere dan bedrijfsdoeleinden. De aftrek van voorbelasting wordt beperkt tot een aan het zakelijk gebruik evenredig gedeelte.

Het privégebruik van deze onroerende zaken wordt dan niet langer gelijkgesteld met een dienst onder bezwarende titel. Daarmee wordt teruggekeerd naar de situatie van voor het arrest Charles en Charles-Tijmens van het Hof van Justitie EG uit 2005. Het is de bedoeling dat de wetswijziging op 1 januari 2011 in werking treedt.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.