Aftrek voorbelasting in later tijdvak

14 oktober 2010

De omzetbelasting moet per tijdvak waarin deze verschuldigd is geworden op aangifte worden voldaan. De omzetbelasting die door andere ondernemers in dat tijdvak in rekening is gebracht, wordt in mindering gebracht op de te betalen omzetbelasting. Wanneer een ondernemer het niet eens is met het bedrag aan omzetbelasting dat hij op aangifte moet voldoen, kan hij daartegen bezwaar maken.

 

Een ondernemer ontving in de eerste twee kwartalen van 2004 diverse facturen waarop in totaal € 30.600 aan omzetbelasting in rekening was gebracht. De ondernemer bracht deze omzetbelasting niet in aftrek op zijn aangiften omzetbelasting over deze kwartalen.

In een bezwaarschrift tegen de aangifte omzetbelasting over het vierde kwartaal van 2004 verzocht de ondernemer om teruggaaf van de in het eerste halfjaar aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting.

Volgens Hof Leeuwarden had de ondernemer de in het tweede kwartaal 2004 in rekening gebrachte omzetbelasting volledig in aftrek kunnen brengen, omdat hij in het tweede kwartaal alleen belaste prestaties had verricht. De Uitvoeringsbeschikking Omzetbelasting staat echter niet toe om omzetbelasting, die in eerdere tijdvakken aftrekbaar was, alsnog in het laatste tijdvak van het boekjaar in aftrek te brengen.

In cassatie betoogde de ondernemer dat het hof buiten de rechtsstrijd was getreden omdat in de procedure voor de rechtbank de mogelijkheid de in het tweede kwartaal in rekening gebrachte omzetbelasting in het vierde kwartaal in aftrek te brengen aan de orde was geweest en de inspecteur zich daartegen niet had verzet.

Volgens de Hoge Raad betrof het geschil de herrekening van de aftrek van omzetbelasting op basis van de voor het gehele boekjaar geldende gegevens. Bij de beoordeling van dit geschil heeft het hof de juiste wettelijke grondslag gehanteerd. Wanneer de rechter dan constateert dat deze wettelijke bepalingen anders moeten worden toegepast dan partijen voor ogen staat, treedt hij daarmee niet buiten de rechtsstrijd.

Het oordeel van het hof dat herrekening niet kan worden toegepast op omzetbelasting die de ondernemer in het desbetreffende tijdvak in strijd met de wet in aftrek of niet in aftrek heeft gebracht, is volgens de Hoge Raad juist.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.