Aftrek voorbelasting houdstermaatschappij

18 juli 2008

Ondernemers kunnen de omzetbelasting die andere ondernemers in rekening hebben gebracht in aftrek brengen op de af te dragen omzetbelasting. Dat geldt slechts voor zover de in rekening gebrachte omzetbelasting betrekking heeft op goederen of diensten die worden gebruikt voor belaste prestaties. Bij ondernemers die zowel belaste als vrijgestelde prestaties verrichten moet de in rekening gebrachte omzetbelasting worden toegerekend aan deze prestaties om het recht op aftrek te kunnen bepalen. Toerekening kan gebeuren met behulp van de zogenaamde pro-ratamethode. Daarbij wordt het recht op aftrek gekoppeld aan de verhouding tussen omzet belaste prestaties en totale omzet. Bij de toepassing van de pro-ratamethode mogen bijkomstige financiële handelingen buiten beschouwing worden gelaten. In plaats van de pro-ratamethode kan de aftrek worden vastgesteld aan de hand van het werkelijk gebruik. Een holding die zich actief met haar deelnemingen bemoeide, meende dat de door haar verstrekte leningen als bijkomstige financiële handelingen buiten beschouwing moesten worden gelaten om het recht op aftrek te kunnen vaststellen. De hoofdactiviteit was de actieve bemoeienis met de deelnemingen. De in rekening gebrachte omzetbelasting had voor meer dan 99% betrekking op kosten die verband hielden met de hoofdactiviteit. Gezien de omvang van de verstrekte leningen en de opbrengst uit rente in verhouding tot de opbrengst van de managementactiviteiten vond de rechtbank niet bewezen dat het verstrekken en beheren van de leningen een bijkomstige financiële handeling vormde. De rechtbank vond dat de holding onvoldoende had aangevoerd om afwijking van de pro-ratamethode te rechtvaardigen. Voor toerekening van de voorbelasting op basis van het werkelijke gebruik van de afgenomen goederen en diensten zijn objectief en nauwkeurig vast te stellen gegevens nodig. Dergelijke gegevens had de holding niet overgelegd. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.